Cookie beleid Rvv Coal

De website van Rvv Coal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdsportfonds

  Gewijzigde procedure en regels Jeugdsportfonds   Rotterdam

 Rotterdam Sportsupport 
 Grand Stand
 Olympiaweg 10
  3077 AL Rotterdam
  T: 010 479 44 57
  F: 010 242 93 16
  E-mail: [email protected]
In
de zomer van 2012 zijn zowel de aanvraagprocedure als de lokale spelregels van het Jeugdsportfonds Rotterdam aangepast. Zo wordt sportverenigingen gevraagd vooraf een factuur op te sturen en zijn enkele richtlijnen aangescherpt.
Gewijzigde   procedure (achter de schermen)
Sinds 1 augustus 2012 ontvangen de sportverenigingen een e-mail zodra een aanvraag wordt goedgekeurd voor een lidmaatschap bij die bewuste vereniging. In deze e-mail staat informatie over de aanvraag en wordt de vereniging verzocht de consulent van het Jeugdsportfonds Rotterdam de factuur te versturen voor het aangevraagde lidmaatschap. Zodra wij deze factuur hebben ontvangen, kunnen we de betaling uitvoeren.

Aangepaste spelregels
Voor het Jeugdsportfonds Rotterdam zijn ook de spelregels op een aantal punten aangepast. De belangrijkste redenen voor het aanpassen van de regels zijn: 

 • De komst in Rotterdam van het Jeugdcultuurfonds, dat muziek- of danslessen voor kinderen kan vergoeden;  
 • De nauwere samenwerking met Stichting Leergeld, die Rotterdamse schoolgaande kinderen hulp kan bieden middels bemiddeling en/of door financiële hulp;
 • Een aangescherpte, kritische beoordeling, zodat we uiteindelijk meer kinderen uit de doelgroep aan het sporten kunnen krijgen.

Méér kinderen laten sporten
De vernieuwde richtlijnen en het vrijkomen van extra financiën voor het Jeugdsportfonds Rotterdam maken het mogelijk dat we dit jaar weer méér kinderen kunnen laten sporten. We hopen dat we de komende periode (weer) kunnen rekenen op onze intermediairs en ieder ander die iets voor sportende kinderen kan betekenen!

De nieuwe
lokale spelregels Jeugdsportfonds Rotterdam  

 • De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Niet door ouders/verzorgers, de jongere zelf of de sportvereniging. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van het kind.  Een intermediair kent het kind en zijn/haar thuissituatie. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts;  
 • Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en woonachtig in Rotterdam. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum;
 • De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en € 225 per kind per jaar en is alleen voor de contributie van een sportvereniging (aangesloten bij een door NOC*NSF        erkende sportbond) voor de duur van een jaar; 
 • De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging. Niet naar ouders/verzorgers of andere partijen (met uitzondering van het administratiekantoor dat de contributie-inning        voor de vereniging verzorgt). Betaling geschiedt pas na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de penningmeester van de desbetreffende vereniging.

Let op: commercieel aanbod, diplomazwemlessen, sportkleding, attributen, jeugdkampen en extra   lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door het Jeugdsportfonds Rotterdam niet vergoed.
Van een intermediair van het Jeugdsportfonds Rotterdam wordt het volgende verwacht: 

 • Voor het indienen van de aanvraag kennis nemen van de algemene voorwaarden van het Jeugdsportfonds (zie www.jeugdsportfonds.nl) en van de voorgenoemde lokale        voorwaarden/spelregels;  
 • Toetsen of een kind in aanmerking komt voor ondersteuning van het Jeugdsportfonds. In uitzonderingsgevallen zal de intermediair door middel van een financiële rapportage moeten kunnen        aantonen dat de ouders/verzorgers over onvoldoende financiële draagkracht beschikken om het sporten te kunnen betalen;  
 • Verzoek indienen via ‘Aanvraag indienen’. Hierbij in principe gebruik maken van een professioneel e-mailadres (bij voorkeur geen persoonlijke accounts, zoals Hotmail);  
 • Na goedkeuring van het verzoek het aanvraagformulier (middels een link) invullen. Hierbij de legitimatie van het kind controleren (i.v.m. juiste naam en geboortedatum); 
 • Volgen of het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging  waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Indien nodig het kind hiertoe        stimuleren en één keer per half jaar het Jeugdsportfonds Rotterdam informeren over de stand van zaken.

Tenslotte: het meedoen door   Rotterdamse kinderen in de samenleving wordt ook gestimuleerd door het   Jeugdcultuurfonds Rotterdam (www.jeugdcultuurfonds.nl) en Stichting Leergeld Rotterdam (www.leergeld.nl). Het is mogelijk dat het Jeugdsportfonds Rotterdam u hiernaar doorverwijst.   Commercieel aanbod, jeugdkampen en extra lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door geen van de stichtingen vergoed.
 Algemene voorwaarden voor het indienen van een aanvraag
· De aanvraag van een sportsubsidie geschiedt, via de website, door een door het Jeugdsportfonds erkende   intermediair. Ouder(s), jongeren en sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen!
· Bij de aanvraag geeft de intermediair informatie over de financiële situatie van de ouder(s) / verzorgers en de   reden waarom zij niet in staat zijn het sporten voor hun kind te betalen. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
· De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in groepsverband, met een structureel karakter.
· De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt ingeval van een goedgekeurde aanvraag maximaal € 225.
· Er wordt door het Jeugdsportfonds geen geld uitgekeerd aan ouders / jongeren. Er wordt uitsluitend rechtstreeks betaald op rekening van de sportvereniging (voor lidmaatschapsbijdrage) en op   rekening van de sportwinkel (voor sportkleding en attributen) na ontvangst van de factuur ter zake van een aanvraag waarop positief is beslist door het Jeugdsportfonds.
· Als voor een bepaald jaar een sportsubsidie toegekend is kan er voor een volgend jaar opnieuw een aanvraag   worden gedaan. Die zal dan opnieuw en tegen dezelfde criteria worden beoordeeld.
· Het Jeugdsportfonds behandelt geen aanvragen met terugwerkende kracht.
· De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt minimaal 1 x per half jaar aan de consulent van het Jeugdsportfonds een overzicht van de stand van zaken.
· Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
· Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen moet het kind op het moment van aanvragen jonger zijn dan 18 jaar.

 Geldigheid van een aanvraag  

 • De aanvraag moet binnen een maand nadat deze wordt ingediend, worden voorzien van de juiste gegevens van kind, sportvereniging, kosten voor contributie en van attributen. Zo niet, dan vervalt de aanvraag en moet deze opnieuw worden ingediend. 
 • De aanspraken van een kind op een sportsubsidie vervallen op de 90e  dag na de mededeling door het Jeugdsportfonds aan de intermediair dat de desbetreffende aanvraag is goedgekeurd.

Bijzondere Lokale   Voorwaarden
Van gemeente tot gemeente kunnen de specifieke voorwaarden enigszins verschillen om tegemoet   te komen aan de lokale situatie. Kijk op deze website op de pagina van het betreffende Jeugdsportfonds voor de lokale spelregels. Van de bovengenoemde bepaling omtrent de geldigheidsduur van een goedgekeurde aanvraag kan evenwel niet door lokale stichtingen worden afgeweken.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!