Uitschrijven - Rvv Coal

Uitschrijven

Uitschrijven of overschrijven als lid van Rvv Coal kan op donderdag vanaf 19.30 uur bij secretaris P den Rooijen.

U wordt pas uitgeschreven of overgeschreven als u de volledige openstaande rekeningen heeft voldaan en indien van toepassing kleding of andere goederen aan Rvv Coal heeft geretourneerd.

Opzegging lidmaatschap: Opzegging lidmaatschap dient voor 31 mei schriftelijk of via e-mail te zijn ontvangen. Na 31 mei is men automatisch lid voor het gehele volgende seizoen.

Er zijn omstandigheden die een opzegging van het lidmaatschap per 31 mei niet mogelijk maken.
Deze omstandigheden worden beoordeeld en afgehandeld door het bestuur.

Tussentijdse opzegging lidmaatschap: Dit is alleen mogelijk ingeval van verhuizing naar een andere gemeente of land (bv. voor studie) of op medische gronden, middels een doktersverklaring, waaruit blijkt dat men niet meer kan sporten. In alle gevallen ter beoordeling aan het bestuur.
Aanvragen gaan via het bestuur. Meldingen via derden (zoals coaches) worden niet in behandeling genomen. Restitutie gaat in, in de maand volgend op de melding en gaat naar rato indien door bestuur gehonoreerd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!