Cookie beleid Rvv Coal

De website van Rvv Coal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huis en gedragsregels

RVV COAL - Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder.
Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het Coal gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen. Dit is om een veilige en prettige omgeving voor onze leden en onze gasten te waarborgen.

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:
 • Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.
 • Een seniorlid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan: het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft;verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden.
 • Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van de kantine en het sportvelden-complex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.
 • Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid. Bestuur neemt hierin de definitieve beslissing.
 • Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert dient dit te melden bij het bestuur van de vereniging Coal of bij de vertrouwenscontactpersoon.
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen zich dienen te verantwoorden  bij het bestuur van Coal
 • Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineer niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Wees eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.
 • Drink na het sporten met mate alcohol en indien men moet deelnemen aan het verkeer aan de verkeers en alcoholwet.

RVV COAL - Huisregels
Parkeren
 • Auto’s mogen alleen buiten het complex worden geparkeerd. Fietsen, brommers en scooters dienen achter het hek voor de kantine op het gravelveld worden gestald.
Kantine
 • Het is verboden om te roken in de kantine.
 • Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcohol verkocht.
 • Het spelen om geld in de kantine is verboden.
 • Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden.
 • Er mogen geen consumpties mee naar huis worden genomen.
 • Op zaterdagen wordt i.v.m. onze jeugdleden tot 12.00 uur geen alcohol geschonken.
 • Tijdens wedstrijden is het nuttigen van consumpties in een glas of fles buiten de kantine niet toegestaan.
 • De kantine sluit op dinsdag om 23.00 uur, op donderdag om 24.00 uur en op zondag om 19.00 uur.
Kleedkamers
 • Ook in de kleedkamers mag er niet worden gerookt
 • Niet de voetbalschoenen binnen uitslaan. Hier zijn borstels voor die zich bevinden buiten voor de kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan om na afloop van de trainingen als men is omgekleed te blijven hangen in de kleedkamer.
 • De laatste die de kleedkamer verlaat, veegt de kleedkamer even aan.
Kunstgras
 • Er mogen geen consumpties meegenomen worden naar het kunstgras.
 • Er mag niet worden gerookt op het kunstgras.
 • Kauwgom op het veld is niet toegestaan.
 • De doelen moeten worden opgetild bij het verplaatsen, dus niet slepen.
 • Het is verboden met metalen noppen op het kunstgras te spelen of te trainen


Probeer alles zo netjes mogelijk te houden, de afvalbakken staan er voor een bepaald doel.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!