Corona protocol Coal

Corona richtlijnen waar een ieder zich aan dient te houden ongeacht sport, werk of welke andere situatie dan ook.

Rvv Coal volgt hierin de RIVM of door de overheid opgelegde richtlijnen en maatregelen.

 

 • Spelers, ongeacht de leeftijd, komen alleen naar de voetbal wanneer men niets mankeert. Blijf bij klachten thuis en laat u testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog

 

Wanneer er Corona wordt geconstateerd bij 1 van de leden dan gaat het volgende protocol in werking:

 • De speler ligt zijn trainer en begeleiding in;
 • Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met hem/haar in contact zijn geweest;
 • Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen in quarantainemoeten en contact moeten opnemen met de GGD;
 • Op dit moment besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd;
 • Verder volgen we de aanwijzingen van GGD.

 

 

 1. Regels en afspraken in de kantine en op het terras

Hier dienen de horeca regels gehanteerd te worden:

 

Tot nader order geldt dat de sportkantine en het terras vanaf 29 september 18.00 uur is gesloten.

 1. Er wordt 1,5 meter gehanteerd in de kantine en op het terras voor iedereen boven de 18 jaar;
 2. Maximaal 50 personen in de kantine, danwel niet meer dan het aantal zitplaatsen;
 3. Maximaal 50 personen op het terras, danwel niet meer dan het aantal zitplaatsen;
 4. Toegang en uitgang via de aangewezen plaatsen;
 5. Zoveel mogelijk cashless betaling.
 6. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 7. We gaan niet boven het maximaal toegestaan aantal personen in de kantine, zolang we niet in staat zijn een gezondheidscheck en registratie te faciliteren;
 8. Reserveren doen we niet aan, want dat kunnen we niet faciliteren.

 

 

Regels en afspraken op wedstrijddagen tijdens en rondom de wedstrijd

 Tot nader order geldt dat toeschouwers niet zijn toegestaan bij sportactiviteiten.

 1. Niet meer dan het aangewezen aantal mensen per keer in de kleedkamer. Dat is maximaal 7 en 2 tegelijkertijd douchen. Dit geldt niet voor de jeugd;
 2. Voor alle sporten geldt dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 3. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 4. vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 5. wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 6. Hou zoveel mogelijk de 1,5 meter in stand;
 7. Na een wedstrijd wordt de kleedkamer zo snel mogelijk verlaten;
 8. In de dug-out is de 1,5m maatregel ook van toepassing. De overige spelers en/of begeleiding moeten naast dug-out plaatsnemen;
 9. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 10. Maak geen gebruik van gezamenlijke bidons.
 11. Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 12. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 13. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;

 

 Regels en afspraken tijdens en rondom trainingen

 Tot nader order geldt dat toeschouwers niet zijn toegestaan bij sportactiviteiten.

 

 1. volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 2. zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 3. daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 4. zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 5. zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt;
 6. voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 7. houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 8. trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 9. vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 10. wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 11. laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 12. pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt;
 13. probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
 14. zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 15. verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 16. help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 17. volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 18. laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 19. Niet meer dan het aangewezen aantal mensen per keer in de kleedkamer. Dat is maximaal 7 en 2 tegelijkertijd  douchen. Dit geldt niet voor de jeugd.
 20. blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 21. gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!