Algemene Leden Vergadering - Rvv Coal

Algemene Leden Vergadering

8 mei 2023 12:30


De ALV van het seizoen 2022-2023 zal worden gehouden op donderdag 8 juni om 19. 30 uur.

De vergadering wordt uitgesteld tot 20.00 uur als niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

Agenda
========
a Opening door de Voorzitter

b) Uiteenzetting huidige situatie

c. Ingekomen stukken

d. Resultaten rekening 2021-2-22

e) Begroting 2022-2-24

f) Benoeming Bestuursleden

g) Mededelingen van het bestuur ter stemming brengen.

Verhoging contributies 2023/2024
Senioren 10,-
Jeugd 15,-

h. Benoeming kascommissie

i. Rondvraag

j. Sluiting

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!